Hvordan vi jobber

Hver situasjon og familie er unik!  Vi tar utgangspunkt i en helhetlig metode og ser på elementer som barnets alder, personlighet, utvikling, helse og familiedynamikk før vi lager en personlig plan som vi sammen går igjennom. Vi lytter til mor og fars ønsker (som for eksempel ammemål og samsoving) og tilrettelegger slik at foreldre tar informerte valg. Vi støtter ikke gråtekurer og anbefaler kun metoder og teknikker som føles trygt og godt for familien.

Vi har en nøytral støttespillerfunksjon og har alltid en ambisjon om å se, høre og forstå trøtte foreldre der de er. Vi jobber sammen med foreldrene, ikke for og rundt dem.

  • Helhetlig tankegang
  • Utgangspunkt i familiens ønsker og verdier (f.eks mors ammemål / ønsker)
  • Skreddersyr en plan
  • Foreldre tar informerte valg
  • Vekt på barnets alder, medisinske behov, temperament, ernæring, utvikling, og familiedynamikk
  • Ingen gråtekur
  • Støtter familien
  • Følger Gentle Sleep Coach retningslinjer (krav til gode samarbeidspartnere, taushetsplikt m.m.)
  • Ingen medisinske råd – vi refererer videre til helespersonell
  • Gjenkjenne røde flagg (dårlig spisemønster, mors psykiske helse, kolikk osv)

Dere trenger ikke velge, dette handler ikke om hva som er rett eller galt, men hva som passer for deres familie.

The Gentle Sleep Coach Filosofien

The Gentle Sleep Coach filosofien ble utviklet av Kim West LCSW-C, The Sleep Lady® da hun så at mange foreldre hadde vansker med å gjennomføre søvntrening da de fryktet det ville ødelegge barnet følelsesmessig, noe som fylte dem med skyldfølelse.

The Gentle Sleep Coach tilnærmingen er et mildere alternativ til familier som følelsesmessig ikke ønsker å la barnet sitt gråte seg i søvn alene, for familier som har prøvd Ferber metoden uten ønskede resultater. Det er også for familier som tror på samsoving, men som ser at barnet ikke egentlig sover så godt selv om det ligger trygt inntil mor eller far. Eller for familier som har samsovet i noen måneder til et par år og nå ønsker at familiesengen skal være forbeholdt mor og far.

Noen lurer på om vi kan garantere ingen tårer. Men det kan vel ingen… Dersom dere for eksempel har lært barnet ditt å sovne i armene dine for alle dagsovinger, sengetid og oppvåkninger på natt og du bestemmer deg for å endre på dette; er det naturlig at barnet vil protestere på forandringen. De skjønner ikke hvorfor du plutselig endrer på den kjente fremgangsmåten. Hvis barnet er så lite at det ikke har språk; vil det gråte. Vårt mål er så lite gråt som mulig.

Vi oppmuntrer foreldre til å være kjærlig og responsiv, men gi barnet rom for å lære seg evnen til å finne søvnen selv. Forelderen blir ved barnet og responderer med fysisk og verbal trøst, samtidig som barnet får mulighet til å finne søvnen selv.  På den måten støttes utviklingen av trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Vi jobber for å lage en individuell, steg for steg søvnplan, som tar i betraktning deres foreldre filosofi, barnets alder, helse og temperament, mors velvære og resten av familiedynamikken. Og viktigst av alt: vi vil støtte og veilede dere gjennom prosessen fra begynnelse til slutt.

Hvis dere har noen spørsmål om The Gentle Sleep filosofien, vennligst ta kontakt.